Enkle sokker – min fremgangsmåte

For de av oss som er sokkeentusiaster så vet vi at det er et tonn sokkeoppskrifter der ute. Både på norsk og engelsk. Men kanskje mest på engelsk. Men for de som ikke er fullt så sokkeentusiaster så er det bare skummelt. Og vanskelig. Jeg vet, for jeg har som alle andre vært der. Og jeg husker angsten.
Når jeg har garn som har veldig mange farger, eller jeg bare vil bruke opp restegarn og strikker striper, så strikker jeg helt enkle sokker.
Denne oppskriften som er delvis satt sammen av mitt eget hode, og delvis fra det jeg lærte av mamma en gang i tiden. Den er skrevet i hele setninger med svært lite «kode». Håper noen kan dra nytt av den! Her er den i allefall:

Garn: Jeg har tatt utgangspunkt i tynt garn, siden jeg strikker mest med det. Da snakker jeg om garn alá Drops Fabel, Filcolana Arwetta og tildels Gjestal Silja/Senja
Pinner: 2.5mm (5 stk)
Og så vil du etterhvert trenge en butt stoppenål…

Enkle sokker

Legg opp 64 masker. Fordel jevn på 4 pinner.
Strikk ribbestrikk 2r, 2vr i 15 runder.
Deretter strikker du vanlig rettstrikk, rundt og rundt til skaftet på sokken er så langt som du vil ha det. Jeg pleier å strikke ca. 80 omganger, alt etter hvor mye garn jeg har å strikke med.

Deretter begynner jeg på “hælflappen”:
Sett 32 masker over på én pinne, og strikk 16 ganger frem og tilbake over disse maskene. Rett på rettsiden og vrangt på vrangsiden (de andre 32 maskene trenger du ikke tenke på, de kommer vi til senere).
Når du er ferdig med disse 16 omgangene og sitter med rettsiden mot deg gjør du følgende: 21r, ta en maske løst av (som om du skulle ha strikket den), deretter strikker du neste maske og drar den du tok løst over den du nettopp har strikket. Snu arbeidet,

Så var det selve hælfellinga:
*Ta en maske løst av – som om du skal strikke den vrangt (men pass på at tråden ligger foran venstre pinnen slik at den blir pen på rettsiden). Deretter strikker du vrangsiden slik: 10vr, strikk de 2 neste maskene vrangt sammen, og snu arbeidet.
(Når du nå ser på hælen vil du se at strikketøyet er delt opp i 3 “seksjoner” med 9 masker på hver side og 12 masker i midten.)Strikk videre med rettsiden mot deg slik: Ta en maske løst av som om du skulle ha strikket den, 10r, ta en maske løst av (som om du skulle ha strikket den), deretter strikker du neste maske og drar den du tok løst over den du nettopp har strikket. Snu arbeidet.*

Fortsett å strikke fra * til *
Hvis du gjør alt dette riktig vil du etterhvert se at de midterste 12 maskene forblir 12 masker, mens du for hver omgang feller 1 maske fra hver av side seksjonene. Fortsett fellingene til du sitter igjen med kun de midterste 12 maskene.
Se det!
Det var hælfellinga.

Nå skal du plukke opp masker for å lage foten på sokken. Plukk opp 10 masker fra hver side, sånn at du nok en gang sitter med 64 masker på de 4 pinnene dine.

Strikk glattstrikk til sokken rekker til midt på lilletåa di. Når den gjør det begynner du tåfellingen slik:
Tell først over at du har 16 masker på hver av de 4 pinnene.
For å vite hvor du har begynt å felle er det greit å ta utgangspunkt i midten av hælen som begynnelsen på runden. Og pinne 1 blir da den som er til venstre for hælfellinga når hælen vender inn mot deg. Og de følgende blir da nr.2, 3 og 4. Logisk nok.

Tåfelling:
*Pinne 1: Strikk glattstrikk til du har 3 masker igjen på pinnen. Strikk to masker sammen, 1r
Pinne 2: 1r, ta en maske løst av (som om du skulle ha strikket den), deretter strikker du neste maske og drar den du tok løst over den du nettopp har strikket. Strikk glattstrikk ut pinnen.
Pinne 3: Strikk glattstrikk til du har 3 masker igjen på pinnen. Strikk to masker sammen, 1r
Pinne 4: 1r, ta en maske løst av (som om du skulle ha strikket den), deretter strikker du neste maske og drar den du tok løst over den du nettopp har strikket. Strikk glattstrikk ut pinnen.

Neste omgang strikker du kun glattstrikk uten noen fellinger.*

Gjenta fra * til * til du sitter igjen med 7 masker på hver pinne. Altså 28 masker. Alt i alt.

Da er det tid for grafting. Det er det engelske ordet for det. På godt norsk betyr det å sy sammen tåa sånn at det ser ut som den et strikket sammen og ikke sydd.

Før du begynner å sy sammen tåen er det viktig å sørge for at alle masker er på rett plass.
Strikk maskene fra pinne 1 over på pinne 4. Dermed er har du strikketøyet ditt på 3 pinner. Deretter flytter du maskene fra pinne 2 over på pinne 3. Da skal du ha fordelt sokken på 2 pinner, med 14 masker på hver pinne.
Klipp av strikketråden din, men la det være igjen en god tråd å sy med.
Før du begynner å sy må du sørge for at arbeidet ligger med tråden til høyre.
Nå kan du finne frem nåla og sy i vei slik:

Tre en middels stor stoppenål med tråden som henger fra arbeidet. (En spiss nål vil mest sannsynlig henge seg lettere opp i garnet, derfor anbefaler jeg en butt nål) Deretter fører du nåla gjennom første maske på den fremste pinnen som om du skulle strikket en vrangmaske. Dra tråden helt gjennom denne maska.

Deretter stikker du stoppenålen gjennom den første av maskene på den bakerste pinnen som om du skulle strikke en rettmaske, og dra tråden helt gjennom masken.
Når du har fått til dette er du på vei.
Nå begynner selveste syingen av tåen:
*Nå stikker du stoppenålen gjennom den første av maskene på den fremste pinnen som du skulle ha strikket en rettmaske og drar tråden gjennom masken. Så slipper du den masken du nettopp har sydd gjennom av pinnen.
Stikk stoppenåla gjennom neste maske på den fremste pinnen som om du skulle ha strikket en vrangmaske og dra tråden helt gjennom.
Stikk stoppenåla gjennom den første av maskene på den bakerste pinnen som om du skulle ha strikket en vrangmaske. Dra tråden helt igjennom masken. Så slipper du den masken du nettopp har sydd gjennom av pinnen.
Stikk stoppenåla gjennom neste maske på den bakerste pinnen som om du skulle ha strikket en rettmaske og dra tråden helt gjennom.*

Gjenta fra * til * til du har sydd igjennom og sluppet opp for masker.
Fest trådene og voila!
En veldig enkel sokk uten noe krimskrams!
Men, det er en sokk! Og du har laget den!

Simple socks my way

You will need:
Yarn: I´ve used Filcolana Arwetta, Admiral Ombré, Garnstudio Drops Fabel and other yarns in fingering weight for these socks.
5 dp needles size: US 1.5
A blunt needle

CO 64 sts. Divide the stitches evenly among 4 needles.
Knit rib k2, p2 for 15 rounds.
Then you knit in plain stockinette sts, round and round until the leg is as long as you want it. I usualy knit about 80 rounds, all depending on how much yarn I have at my disposal.

Then I start working at the heel flap.
Put 32 of your sts onto one needle. It makes this part more easy to maneuver. (Don´t think about the other 32 sts, we´ll get to them soon enough).
Knit the 32 sts on your needle back and forth, 16 times total. Knit on the right side and purl on the wrong side. When you are finished you should have 16 rounds on your heel flap.
Be sure that the right side is facing you and knit 21 sts, slip a stitch as if you were going to knit it, knit the next stitch, pass the sts you just slipped over the one you just knitted. Turn the work over.

Now it´s time for the tricky part. Or, the part everyone think is tricky. The turning of the heel.
It´s really pretty simple.
Do like this:
*Slip a stitch as if you were going to purl it (just make sure the thread is at the front of the left needle while your doing it. It makes a nice edge on your right side), Purl 10sts, purl the next 2 sts together and turn your work.
Slip a stitch as if you were going to knit it, knit 10 sts, slip a stitch as if you were going to knit it, knit the next stitch, pass the sts you just slipped over the one you just knitted. Turn the work over.*

When you look at your heel flap, you will see that it is divided into 3 “sections” with 9 and 8 sts on each side, and 12 in the middle.

Keep knitting from * to *
If you do this correctly you will experience that the 12 sts in the middel remains 12 sts, while the sts on the sides is gradually working it´s way down to zero. When all you have left on your needle is the 12 middle sts, you are done!
That wasn´t so hard?
Congrats. You just made a heel.

Pick up 10 sts along the edges of the heel flap and rejoin for working in the round. You should once again have 64 sts on your needles.

Knit in stockinette sts until your sock reaches the middle of your pinky toe. When it does you start working at the toe decreases.
Note: Make a count to see that you have got 16 sts on each of your 4 needles. To remember where you started decreasing, it´s smart make the middle of your heel the starting point of your rounds. So needle number 1 will be the one that is at your left when the heel is facing you. And the following needles will be needle 2, 3 and 4.

*Needle #1: Knit stockinette sts until you´ve got 3 sts left on your needle. Knit the next 2 sts together, then knit 1.
Needle #2: Knit 1, slip a stitch as if you were going to knit it, knit the next stitch, pass the sts you just slipped over the one you just knitted, then knit stockinette sts on the sts you have left on that needle.
Needle #3: Knit stockinette sts until you´ve got 3 sts left on your needle. Knit the next 2 sts together, then knit 1.
Needle #4: Knit 1, slip a stitch as if you were going to knit it, knit the next stitch, pass the sts you just slipped over the one you just knitted, then knit stockinette sts on the sts you have left on that needle.

On the next round you knit all your sts in stockinette without any decreases.*
Repeat from * to * until you´ve got 7 sts left on every needle. 28 sts total.

No it´s time for grafting. Before beginning it is important to make sure you have your sts and your yarn in the correct place to begin.
Place your knitting on two needles (Knit the sts from needle #1 onto needle #4. And slide the sts from needle #2 over to needle #3. And the yarn must be on the right.
Cut your yarn, leaving a long piece to graft (sew) the sts together with. Thread the yarn onto a blunt needle. A sharp needle will only get caught everywhere it shouldn´t.

You are now ready to begin
First we need to set up the first two sts.
Put the sewing needle in the first st of the front knitting needle purlways and pull the yarn all the way through.
Next put the sewing needle into the first st of the back knitting needle knitways and pull all the way through.
Now the fun part begins!

*Put the sewing needle into the first st of the front knitting needle knitways and pull the yarn all the way through. Drop the stitch you just pulled the yarn through off the knitting needle.
Put the sewing needle purlways into the next st on the front knitting needle and pull through.
Put the sewing needle purlways into the first st on the back knitting needle and pull through. Drop the stitch you just pulled the yarn through off the knitting needle.
Put the sewing needle into the next st on the back knitting needle knitways and pull through.*

Rep from * to * .
When you don´t have any sts left, you are finished. Logical, I know.
Yippee. Your done!
One plain sock without any mumbojumbo.
But it´s a sock, and you made it!

About these ads

41 thoughts on “Enkle sokker – min fremgangsmåte

 1. Thorunn 21. januar 2010 / 21:41

  Takk for godt forklart oppskrift!

  • Emilie Kilde Øvergård 10. september 2014 / 18:52

   Du bruker 64 masker og deler i to på hælfellinga, så strikker du 21 masker, men hvorfor akkurat 21? Siden jeg bruker 40 eller 44 masker (fordi jeg har litt tykkere garn) så forstår jeg ikke hvor mange masker jeg skal strikke på hælfellinga før jeg begynner å «felle av». Ellers veldig bra forklart! :)

   • Frk.Badegakk 14. september 2014 / 18:03

    Jeg strikker 21 masker fordi det er 10 masker til sidene + 11 masker til midten, den 22 maska skal du strikke sammen med den ene sidemasken før du snur, så da blir det maske nr. 12 i midten på hælen.

    Altså, mer oppstilt: 10 + 12 + 10 masker utgjør hæl på mitt garn.
    Har du tykkere garn og bruker 40 masker vil 20 masker utgjøre hældelen. Da ville jeg tenkt at du ikke trenger mer enn 8 masker til midtdel, så da vil regnestykket bli: 6 + 8 + 6 og du må da strikke 13 masker før du strikker to sammen og snur. Deretter tar du første maske løs av og strikker 6 masker før du strikker to vrang sammen og snur. Når du ser etter da skal du ha 5 + 8 + 5 masker på hver «del» av hælen. Og så fortsetter du sånn. Har du 44 masker vil halvparten bli 24 og «regnestykket» bli 8 + 8 + 8

    Håper det var forståelig?

 2. Linnings 21. januar 2010 / 22:13

  Jeg har lett rundt etter en enkel forklaring på hælmysteriet ;)
  Kanskje jeg har funnet den…

 3. Jan 21. januar 2010 / 23:01

  Hi. Love the look of your socks. Is it possible that it could be made available in english? Kind regards

 4. gunknitter 22. januar 2010 / 11:57

  Hei ! Kjempeflott at du ville legge ut oppskrift. Har lyst å legge meg til som følger. Har vore innom deg mange ganger før for eg likar bloggen din og det handarbeidet du gjer :))

  Ønsker deg ei fin helg :)

 5. wims 22. januar 2010 / 14:57

  Skulle ønske det fantes en slik oppskrift når jeg begynte å strikke sokker. aner ikke hvor mange sokker jeg har banna meg igjennom hehe. Kjempe flott gjort :O)

 6. marianne 22. januar 2010 / 16:49

  Flott blogg og butikk du har!
  Virkelig inspirerende!

 7. Marte 22. januar 2010 / 21:49

  Tusen takk for oppskrift, jeg er nemlig en av de som synes sokker er fryktelig skummelt… :p Gratulerer med jobb!

 8. mimouna 22. januar 2010 / 22:26

  Veldig greit med en slik forklaring. Ofte er det enkle det beste også.

  Ønsker deg en god helg!

 9. Anonymous 23. januar 2010 / 02:51

  Hejsan,vill bara tacka för ett toppen mönster på sockor. Nu vågar till och med jag prova på.
  Elna i Romelanda.

 10. Frk.Badegakk 23. januar 2010 / 12:01

  Takk for mange hyggelige kommentarer! Håper de av dere som evnt. prøver mønsteret sier i fra om det er noe som er vanskelig å forstå så skal jeg prøve å gjøre det tydeligere.

  Som en liten oppmuntring kan jeg fortelle at første gang jeg skulle strikke tåfelling fikk jeg direksjoner av mamma via telefonen en natt hun var på jobb. Det endte opp med en laaaaaaang «snute», og pappa holdt på å le seg halvt ihjel…;)

 11. Maret 24. januar 2010 / 23:01

  Kjempegreit at du legg ut oppskrift, veit at mange kvier seg for sokkestrikking pga.hælen.
  Eg har ei litt anna utgave, sikker frå mor mi, her og…
  Sokkestrikking går på «autopilot», på rutebåt, buss, fly, og mange «vent på neste framkomstmiddel» venterom.
  Men på helikopteret, der strikkar eg ikkje…

  Ha ei fin veke.

 12. Gurimalla! 25. januar 2010 / 09:37

  Så artige sokker altså. Biesokker. :-)

 13. Frk.Badegakk 25. januar 2010 / 10:18

  Gult og lilla. Det må være en sånn litt skeiv bie det tror jeg=P

 14. ane 25. januar 2010 / 12:02

  Flotte sokker, får veldig lyst til å strikke stripete sokker nå…

  Takk for hyggelig teppekommentar.
  Pledd kan man ikke har for mange av, må jo ha to på stua, et par på soverommet og noen på gjesterommet selv om man ikke har all den plassen nå.

 15. Jannike 26. januar 2010 / 00:12

  Flott oppskrift og god forklaring.

  Jeg har gitt deg en award på bloggen min – jeg er så utrolig imponert over hva du får til!

  Ha en fin-fin mandagskveld

 16. duBedåre 26. januar 2010 / 15:51

  Takk for god oppskrift, den ligner veldig på den jeg lærte av Mormor for ca 100 sokker siden! (o:

  Som takk for masse god inspirasjon har jeg en award til deg på bloggen min. En velfortjent!

 17. Margrethe 26. januar 2010 / 17:14

  Hurra, så kjekt! Jeg trenger å strikke tå-opp jeg, du har vel ikke tilfeldigvis noe der også? :)

  Snø er et fenomen jeg la igjen i Norge. Her i Berkeley er det nå 13 grader og litt duskregn – og regnet gjør at det er grønt, frodig og trærne er begynt å blomstre…

 18. Siren 26. januar 2010 / 19:18

  Hei! Synes du har en utrolig inspirerende blogg, og gir deg derfor en award:) Gleder meg til å følge deg videre!

 19. LenaS 30. januar 2010 / 13:48

  Tusen takk for sokkeoppskriften !
  Jeg strikker alltid hele skaftet i to rett og to vrang, og får tilsvarende vondt i nakken og skuldrene. Det er jo bare tull og helt unødvendig ser jeg jo her. Neste gang blir det sokker på din måte :)
  Har en award til deg på bloggen min. Du er en av de absolutte favorittstrikkebloggene mine. Proppfull av mønster og fargeinspirasjon :)

 20. organic-lizzi 1. februar 2010 / 09:23

  Wooowwww!! Du er jammen en goding som skjønner hvor j…. jeg og endel andre må ha det inn med teskje:-)Tuuuuusen takk…
  2,5 var litt tynne pinner for min smak,men,men..(tar så lang tid da vet du,og jammen tar det nok tid fra før…)
  Suuuper dag & Klemmm Randi

 21. Frk.Badegakk 1. februar 2010 / 13:03

  Skjønner problemet med altfor tynne pinner, men, oppskriften kan lett overføres til tykkere pinner. Man bare legger opp passende antall masker fra starten av. Jeg bruker f.eks 48 masker på pinne 3.5mm.
  Da blir 24 masker satt av til hælflappen.

  Og takk for alle de hyggelige tilbakemeldingene!!!

 22. Sayschnicklefritz 3. februar 2010 / 17:13

  It was super thoughtful of you to translate this pattern into English, which I might add, you write like a native.

  • frk.badegakk 30. mars 2012 / 16:36

   Hyggelig! Og sokkene ble knallfine! Håper mamman din liker de! Fin påske til deg og!

 23. Kristine 9. september 2012 / 22:15

  Fantastisk!! Nå husker jeg hvordan jeg strikket sokker for noen år siden, og jeg skal helt klart prøve meg igjen! Tåa ble alltid så rar, men med denne metoden er jeg sikker på at det blir supert!! :D Tusen takk :D :D

 24. Annika 3. oktober 2012 / 18:33

  Jättefina sockar! Och ett bra mönster, jag är redan inne på mitt andra par… :-)
  Men jag tycker också det låter väldigt bra att kunna använda samma mönster med stickor 3,5. Såg att du då lägger upp 48 maskor och sätter av 24 maskor till häl, men jag har två frågor:
  – Hur många omgångar stickar du på hälmaskorna innan du börjar hälavminskningen?
  – Hur många maskor «delar du upp» hälen i när du avmaskar (i orginalmönstret blir det ju 12 maskor kvar av hälen efter avminskningen)?

  Tack för ett bra och enkelt sockmönster!

  • frk.badegakk 3. oktober 2012 / 21:21

   Så gøy at du liker mønsteret! Jeg pleier å strikke 14 omganger før hælfellinga, og deler opp i 7-10-7 på hælen.

 25. isacathrinei 7. juni 2013 / 22:10

  Gjør et nytt forsøk på disse, og har nå støtt på et lite problem. Har akkurat begynt på hælen, og lommet dit hvor det står at man nå skal ha 3×9 masker. Jeg har 3+12+9. Har dobbeltsjekket at jeg bare har strikket over 32 masker på hælflappen. Noen ide om hva som har gått galt?

  Og tusen takk for veldog grei oppskrift!

  • frk.badegakk 7. juni 2013 / 22:32

   Det har ikke gått galt, du har bare misforstått meg. » 3 “seksjoner” med 9 masker på hver side og 12 masker i midten.»

   Altså 9masker +12masker +9masker når du har felt en maske på hver side av de 12 maskene.

 26. Eva Hausken 26. januar 2014 / 18:07

  Denne oppskriften er jeg veldig fornøyd med, og kan absolutt anbefales. Spesielt er jeg fornøyd med tåfellingen og hvordan man sydde sammen tåen. Det ble veldig pent. :)

  • Frk.Badegakk 31. januar 2014 / 14:08

   Så koselig at du likte oppskriften og at du ble fornøyd med det ferdige resultatet! Kjempegøy!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter picture

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s